రావణ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో స్వామీజీ మోటివేషనల్ స్పీచ్

రావణ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో స్వామీజీ మోటివేషనల్ స్పీచ్

రావణ అనే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో స్వామీజీ మోటివేషనల్ స్పీచ్
ఈ దేశం గొప్పతనం గురించి, చరిత్ర గురించి, ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థ గురించి, శ్రీలంక విశిష్టత గురించి చక్కగా వివరించిన speech ను అందరికీ చేరవేద్దాం.

Greatness Of Srilanka and Facts about Ravanasura by Swami Pari…

This Book Name Is Ravana Launch Function | Swami ParipoornanandaGreatness Of Srilanka and Facts about Ravanasura Wonder full speech for this generation and all of usMust watch and Share#ParipoornanandaSwamiPatriotism#SwamiParipoornanandaMotivational#SwamiParipoornanandaHinduism

Posted by Swami Paripoornananda – English on 27 नोव्हेंबर 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.